Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46699

Sist oppdatert: 2010-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 S (2009-2010), Innst. 328 S (2009-2010)

Beskrivelse: Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-15 22:46:17 +0200:1 15. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 29% (30/103) 71% (73/103) 39% (66/169)
2010-06-15 22:46:41 +0200:2 15. jun 2010 Det voteres så over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 41% (42/103) 59% (61/103) 39% (66/169)
2010-06-15 22:47:31 +0200:3 15. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens punkter 1 og 3 og forslagene nr. 4 og 5, fra Fremskrittspartiet. Ja 76% (76/100) 24% (24/100) 41% (69/169)
2010-06-15 22:47:31 +0200:3ne 15. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens punkter 1 og 3 og forslagene nr. 4 og 5, fra Fremskrittspartiet. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
1276601763e 15. jun 2010 Det voteres over punktene 2, 4, 5 og 6 i komiteens innstilling Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)