Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46698

Sist oppdatert: 2010-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 123 S (2009-2010), Innst. 355 S (2009-2010)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Gudrun

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-16 15:08:00 +0200:1 16. jun 2010 Komiteens innstilling Ja 98% (99/101) 2% (2/101) 40% (68/169)