Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46697

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 126 LS (2009-2010), Innst. 351 L (2009-2010), Lovvedtak 72-82 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 19:03:32 +0200:1 14. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 22-33 fra V Nei 3% (3/99) 97% (96/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:04:07 +0200:2 14. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 16–20, fra Kristelig Folkeparti. Nei 10% (10/99) 90% (89/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:04:29 +0200:3 14. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 13 og 14, fra Høyre. Nei 16% (16/99) 84% (83/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:04:54 +0200:4 14. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 9–12, fra Høyre og Venstre Nei 17% (17/99) 83% (82/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:05:12 +0200:5 14. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 8, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 22% (22/99) 78% (77/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:05:34 +0200:6 14. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 6 og 7, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:05:53 +0200:7 14. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 5, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Nei 31% (31/99) 69% (68/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:06:12 +0200:8 14. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 4, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Nei 39% (39/99) 61% (60/99) 41% (70/169)
2010-06-14 19:06:38 +0200:9 14. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Nei 40% (39/98) 60% (59/98) 42% (71/169)
2010-06-14 19:06:59 +0200:10 14. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
1276515318e 14. jun 2010 Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)