Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46681

Sist oppdatert: 2010-11-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 S (2009-2010), Innst. 99 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC) og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC), begge av 22. juni 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-30 19:10:55.797j 30. nov 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)