Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46669

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 121 L (2009-2010), Innst. 354 L (2009-2010), Lovvedtak 69 (2009-2010)

Beskrivelse: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276515314e 14. jun 2010 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)