Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46667

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 120 S (2009-2010), Innst. 353 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276515313e 14. jun 2010 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)