Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46623

Sist oppdatert: 2010-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:129 S (2009-2010), Innst. 47 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Jan Tore Sanner, Ingjerd Schou og Peter Skovholt Gitmark om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-19 14:57:19.030j 19. nov 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens og forslag nr. 1 fra Ap, Sp og KrF Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
2010-11-19 14:57:19.030n 19. nov 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens og forslag nr. 1 fra Ap, Sp og KrF Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)