Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46616

Sist oppdatert: 2010-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:128 S (2009-2010), Innst. 69 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Michael Tetzschner og Trond Helleland om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-19 14:56:22.393j 19. nov 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H og V Ja 58% (60/104) 42% (44/104) 38% (65/169)
2010-11-19 14:56:22.393n 19. nov 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H og V Nei 42% (44/104) 58% (60/104) 38% (65/169)