Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46598

Sist oppdatert: 2010-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:121 S (2009-2010), Innst. 318 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Nikolai Astrup og Borghild Tenden om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-07 21:08:34 +0200:1 7. jun 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti. Ja 75% (78/104) 25% (26/104) 38% (65/169)
2010-06-07 21:08:34 +0200:1ne 7. jun 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 25% (26/104) 75% (78/104) 38% (65/169)