Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46593

Sist oppdatert: 2010-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 116 L (2009-2010), Innst. 312 L (2009-2010), Lovvedtak 63 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1275996673e 8. jun 2010 Innstilling fra justiskomiteen om endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt) Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)