Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46592

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 L (2009-2010), Innst. 343 L (2009-2010), Lovvedtak 70 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 18:56:20 +0200:1 14. jun 2010 Det voteres over III §§ 2-18 og 2-19 samt VII § 5-6 syvende ledd i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon) (Innst. 343 L (2009–2010), jf. Prop. 117 L (2009– 2010)) Ja 61% (60/99) 39% (39/99) 41% (70/169)
2010-06-14 18:56:54 +0200:2 14. jun 2010 Det voteres over hele I, øvrige forslag til endringer under III samt VIII § 9-11 nytt syvende ledd. Ja 77% (76/99) 23% (23/99) 41% (70/169)
2010-06-14 18:57:26 +0200:3 14. jun 2010 Det voteres over VII ny § 2-3. Ja 60% (59/99) 40% (40/99) 41% (70/169)
2010-06-14 18:57:59 +0200:4 14. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens V § 6-1 tredje ledd og forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (70/169)
2010-06-14 18:57:59 +0200:4ne 14. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens V § 6-1 tredje ledd og forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
2010-06-14 18:58:31 +0200:5 14. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens VI § 1-6 første ledd og forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Ja 60% (59/99) 40% (40/99) 41% (70/169)
2010-06-14 18:58:31 +0200:5ne 14. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens VI § 1-6 første ledd og forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
1276515316e 14. jun 2010 Innstilling fra finanskomiteen om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon) Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)