Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46589

Sist oppdatert: 2010-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 155 S (2009-2010), Innst. 88 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-06 18:10:15.293j 6. des 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)