Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46583

Sist oppdatert: 2010-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:7 (2009-2010), Innst. 266 S (2009-2010)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276601772e 15. jun 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)