Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46509

Sist oppdatert: 2010-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 113 L (2009-2010), Innst. 303 L (2009-2010), Lovvedtak 66 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-10 21:38:49 +0200:1 10. jun 2010 Det voteres alternativt mellom forslaget fra Høyre og komiteens innstilling til § 27 andre ledd Ja 58% (58/100) 42% (42/100) 41% (69/169)
2010-06-10 21:38:49 +0200:1ne 10. jun 2010 Det voteres alternativt mellom forslaget fra Høyre og komiteens innstilling til § 27 andre ledd Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
1276169587e 10. jun 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)