Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46507

Sist oppdatert: 2010-05-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 114 S (2009-2010), Innst. 256 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1274786472e 25. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)