Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46427

Sist oppdatert: 2010-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2009-2010), Innst. 262 S (2009-2010)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1275478023e 2. jun 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2009 Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)