Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46409

Sist oppdatert: 2010-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 19 (2009-2010), Innst. 313 S (2009-2010)

Beskrivelse: Årsrapport for 2009 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-08 21:22:24 +0200:1 8. jun 2010 Det voteres over forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
1275996674e 8. jun 2010 Innstilling frå justiskomiteen om årsrapport for 2009 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)