Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46387

Sist oppdatert: 2010-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:6 (2009-2010), Innst. 298 S (2009-2010)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276083123e 9. jun 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)