Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46386

Sist oppdatert: 2010-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:5 (2009-2010), Innst. 299 S (2009-2010)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276083121e 9. jun 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)