Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46275

Sist oppdatert: 2010-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 106 S (2009-2010), Innst. 301 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276169585e 10. jun 2010 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)