Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46258

Sist oppdatert: 2012-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:101 S (2009-2010), Innst. 297 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Per-Kristian Foss, Jan Tore Sanner og Ingjerd Schou om å innføre kumulering ved stortingsvalg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2640 14. jun 2012 Forslag nr. 1 på vegne av H, KrF og V. Nei 27% (27/101) 73% (74/101) 40% (68/169)
2641 14. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)