Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46222

Sist oppdatert: 2010-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 110 S (2009-2010), Innst. 260 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger