Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46218

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning: Innst. 338 S (2009-2010)

Beskrivelse: Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-17 19:36:32 +0200:1 17. jun 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre (Innst. 338 S (2009–2010)) Nei 46% (48/105) 54% (57/105) 38% (64/169)
1276774688e 17. jun 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)