Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46060

Sist oppdatert: 2010-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:89 S (2009-2010), Innst. 331 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-15 22:44:31 +0200:1 15. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2010-06-15 22:45:23 +0200:2 15. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
2010-06-15 22:45:23 +0200:2e 15. jun 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)