Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 46053

Sist oppdatert: 2010-03-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 S (2009-2010), Innst. 199 S (2009-2010)

Beskrivelse: SAS AB - konvertibelt obligasjonslån

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-25 21:59:23 +0100:1 25. mar 2010 Det voteres over forslag fra FrP Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
1269518585e 25. mar 2010 Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB – konvertibelt obligasjonslån Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)