Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46007

Sist oppdatert: 2010-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:86 S (2009-2010), Innst. 305 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om innføring av konkrete mål for hva som er god vei

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-10 21:43:16 +0200:1 10. jun 2010 Det voteres over forslag nr. 4, fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 27% (27/101) 73% (74/101) 40% (68/169)
2010-06-10 21:43:37 +0200:2 10. jun 2010 Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Fremskrittspartiet Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
2010-06-10 21:44:18 +0200:3 10. jun 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
2010-06-10 21:44:18 +0200:3e 10. jun 2010 Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)