Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45979

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 11 (2009-2010), Innst. 346 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276774684e 17. jun 2010 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)