Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45967

Sist oppdatert: 2010-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:79 L (2009-2010), Innst. 228 L (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar Jarle Grimstad, Ketil Solvik-Olsen, Kjell Ivar Larsen, Tord Lien og Robert Eriksson om ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-10 19:46:36 +0200:1 10. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet og komiteens innstilling Ja 77% (75/97) 23% (22/97) 43% (72/169)
2010-05-10 19:46:36 +0200:1ne 10. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet og komiteens innstilling Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)