Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45960

Sist oppdatert: 2010-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:82 S (2009-2010), Innst. 293 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-10 21:33:09 +0200:1 10. jun 2010 Det voteres alternativt mellom forslaget fra Frp og komiteens innstilling Ja 78% (79/101) 22% (22/101) 40% (68/169)
2010-06-10 21:33:09 +0200:1ne 10. jun 2010 Det voteres alternativt mellom forslaget fra Frp og komiteens innstilling Nei 22% (22/101) 78% (79/101) 40% (68/169)