Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45938

Sist oppdatert: 2010-03-10 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. mars 2010 (jf. Innst. 154 L):Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget for å klargjøre i hvilken grad mindreårige kan inngå avtaler som forplikter dem til senere betalinger, abonnementsforpliktelser og avgivelse av personinformasjon uten godkjennelse fra verge.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-11 23:28:55 +0100:1 11. mar 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre Nei 41% (38/92) 59% (54/92) 46% (77/169)