Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45819

Sist oppdatert: 2010-03-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 79 S (2009-2010), Innst. 200 S (2009-2010)

Beskrivelse: SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-25 22:00:26 +0100:1 25. mar 2010 Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse (Innst. 200 S (2009–2010), jf. Prop. 79 S (2009–2010)) Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)