Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45817

Sist oppdatert: 2010-04-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 S (2009-2010), Innst. 207 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Samoa, undertegnet i Canberra 16. desember 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1271675222e 19. apr 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Samoa, undertegnet i Canberra 16. desember 2009 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)