Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45816

Sist oppdatert: 2010-04-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 S (2009-2010), Innst. 206 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1271675221e 19. apr 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)