Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45750

Sist oppdatert: 2010-03-10 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. mars 2010 (jf. Innst. 154 L):Stortinget ber regjeringen endre forskriften, jf. ny vergemålslov § 49 første ledd, slik at beløpsgrensen endres til 250 000 kroner for når det offentlige skal overta forvaltningen av finansielle eiendeler.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-11 23:28:23 +0100:1 11. mar 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet Nei 24% (22/93) 76% (71/93) 45% (76/169)