Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45749

Sist oppdatert: 2010-03-10 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. mars 2010 (jf. Innst. 154 L):Stortinget ber regjeringen legge til rette for interkommunalt samarbeid til løsning av overformynderiets oppgaver i stedet for den foreslåtte ordningen med fylkesmannen.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-11 23:27:54 +0100:1 11. mar 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet Nei 23% (21/92) 77% (71/92) 46% (77/169)