Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45746

Sist oppdatert: 2010-05-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:64 S (2009-2010), Innst. 221 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingspresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-04 14:46:10 +0200:1 4. mai 2010 Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 32% (33/102) 68% (69/102) 40% (67/169)
2010-05-04 14:47:14 +0200:2 4. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra Høyre og komiteens innstilling Ja 52% (54/104) 48% (50/104) 38% (65/169)
2010-05-04 14:47:14 +0200:2ne 4. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra Høyre og komiteens innstilling Nei 48% (50/104) 52% (54/104) 38% (65/169)