Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45726

Sist oppdatert: 2010-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 73 L (2009-2010), Innst. 194 L (2009-2010), Lovvedtak 45 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i lov om merverdiavgift

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1269345662e 23. mar 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)