Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45641

Sist oppdatert: 2010-03-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 70 S (2009-2010), Innst. 171 S (2009-2010)

Beskrivelse: Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-09 23:02:42 +0100:1 9. mar 2010 Det voteres alternativt mellom forslaget fra FrP og komiteens innstilling Ja 75% (76/101) 25% (25/101) 40% (68/169)
2010-03-09 23:02:42 +0100:1ne 9. mar 2010 Det voteres alternativt mellom forslaget fra FrP og komiteens innstilling Nei 25% (25/101) 75% (76/101) 40% (68/169)