Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45637

Sist oppdatert: 2010-05-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:53 S (2009-2010), Innst. 222 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-04 14:45:25 +0200:1 4. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og komiteens innstilling Ja 51% (53/104) 49% (51/104) 38% (65/169)
2010-05-04 14:45:25 +0200:1ne 4. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og komiteens innstilling Nei 49% (51/104) 51% (53/104) 38% (65/169)