Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45595

Sist oppdatert: 2010-05-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:50 S (2009-2010), Innst. 225 S (2009-2010)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om at det skal utarbeides en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedrifter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-11 22:07:30 +0200:1 11. mai 2010 Det voteres alternativ mellom forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti og komiteens innstilling Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
2010-05-11 22:07:30 +0200:1ne 11. mai 2010 Det voteres alternativ mellom forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti og komiteens innstilling Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)