Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45570

Sist oppdatert: 2011-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2009-2010), Innst. 93 S (2010-2011)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-08 16:01:32.563j 8. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)