Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45567

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2009-2010), Innst. 347 S (2009-2010)

Beskrivelse: Noregs deltaking i Europarådet i 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276515308e 14. jun 2010 Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i Europarådet i 2009 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)