Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45563

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 92 S (2009-2010), Innst. 259 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge og tilleggsavtale av 17. desember 2009 mellom Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge om anvendelsen av luftfartsavtalen mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276515301e 14. jun 2010 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)