Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45559

Sist oppdatert: 2010-05-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 S (2009-2010), Innst. 243 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009 av 4. desember 2009 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/49/EF av 18. juni 2009 om visse opplysningskrav for mellomstore selskap og plikta til å setje opp konsernrekneskap

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1274786468e 25. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)