Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45558

Sist oppdatert: 2010-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 90 S (2009-2010), Innst. 258 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1276083126e 9. jun 2010 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)