Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 45556

Sist oppdatert: 2010-03-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 S (2009-2010), Innst. 201 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1269518591e 25. mar 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)