Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45548

Sist oppdatert: 2010-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 75 L (2009-2010), Innst. 241 L (2009-2010), Lovvedtak 48 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-10 19:47:22 +0200:1 10. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 78% (76/98) 22% (22/98) 42% (71/169)
2010-05-10 19:47:44 +0200:2 10. mai 2010 Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (23/98) 77% (75/98) 42% (71/169)
2010-05-10 19:48:18 +0200:3 10. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra Høyre og Kristelig Folkeparti og komiteens innstilling til II § 17 andre og tredje ledd Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
2010-05-10 19:48:18 +0200:3ne 10. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra Høyre og Kristelig Folkeparti og komiteens innstilling til II § 17 andre og tredje ledd Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
2010-05-10 19:48:45 +0200:4 10. mai 2010 Komiteens innstilling II § 17 fjerde ledd. Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
2010-05-10 19:49:15 +0200:5 10. mai 2010 Komiteens innstilling til II ny § 17 a og IV Ja 81% (79/97) 19% (18/97) 43% (72/169)
1273490286e 10. mai 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)