Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45544

Sist oppdatert: 2010-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 95 L (2009-2010), Innst. 279 L (2009-2010), Lovvedtak 53 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-04 12:10:28 +0200:1 4. jun 2010 Komiteens tilråding Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
1275650941e 4. jun 2010 Lovens overskrifter og loven i sin helhet Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)