Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45531

Sist oppdatert: 2010-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 L (2009-2010), Innst. 310 L (2009-2010), Lovvedtak 61 (2009-2010)

Beskrivelse: Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1275996671e 8. jun 2010 Innstilling fra justiskomiteen om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)