Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 45527

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 144 S (2009-2010), Innst. 372 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-17 19:35:31 +0200:1 17. jun 2010 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Nei 46% (48/105) 54% (57/105) 38% (64/169)
1276774687e 17. jun 2010 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)